Accessibility policy

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", tīmekļvietni www.digitalaisdzintars.lv veido piekļūstamu ikvienai personai. Tīmekļvietnes izstrādē ir izmantotas dažādas tehnoloģijas, lai saturu padarītu pieejamāku pēc iespējas plašākam lietotāju lokam – lietotājiem ar redzes, dzirdes vai kustību ierobežojumiem.

Teksta izmēru maiņa

Tīmekļvietnē ir iestrādāti četri dažādi teksta izmēri. Teksta izmēru var mainīt sekojošos lielumos:

  • 75%
  • 100%
  • 125%
  • 150%.

Kontrasta maiņa

Tīmekļvietne ļauj lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas.

Tīmekļvietnes kontrastu iespējams nomainīt trīs dažādās krāsās:

  • balts teksts uz melna fona,
  • melns teksts uz dzeltena fona,
  • dzeltens teksts uz melna fona.

Navigācija ar tastatūru

Tīmekļvietne ļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Pārvietoties pa tīmekļvietni iespējams nospiežot tabulācijas taustiņu “Tab", kas visbiežāk atrodas klaviatūras kreisajā pusē. Katra taustiņa nospiešanas reize pārvieto kursoru uz lapas nākošo elementu, piemēram, uz lapai būtiskām pogām. Fokusēto elementu izceļ ierāmēts lodziņš. Lai aktivizētu šo elementu (t. i., "noklikšķinātu uz tā"), ir nospiež taustiņš "Enter".

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, lūgums sazināties ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību”, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@digitalaisdzintars.lv, norādot:

  • Saiti uz saturu (URL);
  • Pieprasītāja vārdu un e-pasta adresi;
  • Formātu, kāds ir nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Ja rodas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, vai arī domājat, ka tīmekļvietne  neatbilstam piekļūstamības prasībām, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” administrācija  būs pateicīga, ja sazināsieties ar Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļu, nosūtot e-pastu uz info@digitalaisdzintars.lv.

Darbības, lai uzlabotu piekļūstamību

Regulāri, testējot tīmekļvietni un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”  plāno uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst nepilnības pēc iespējas ātrāk.

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”  administrācija nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv.


Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

Pirmreizēji sagatavots 2022. gada 10. februārī